09 July 2012

Rumus-Rumus Fisika Lengkap/Gaya dan tekanan


Gaya

Gaya dalam pengertian ilmu fisika adalah seseatu yang menyebabkan perubahan keadaan benda.

[sunting]Hukum Newton

[sunting]Hukum I Newton

Setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan apabila pada benda itu tidak bekerja gaya.
 \Sigma F = 0

[sunting]Hukum II Newton

Bila sebuah benda mengalami gaya sebesar F maka benda tersebut akan mengalami percepatan.
 \Sigma F = m \times a
Keterangan:
 • F : gaya (N atau dn)
 • m : massa (kg atau g)
 • a : percepatan (m/s2 atau cm/s2)

[sunting]Hukum III Newton

Untuk setiap gaya aksi, akan selalu terdapat gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah.
 F_{AB} = - F_{BA}

[sunting]Gaya gesek

 F_{g} = \mu \times N
Keterangan:
 • Fg : Gaya gesek (N)
 • \mu  : koefisien gesekan
 • N : gaya normal (N)

[sunting]Gaya berat

 w = m \times g
Keterangan:
 • W : Gaya berat (N)
 • m : massa benda (kg)
 • g : gravitasi bumi (m/s2)

[sunting]Berat jenis

 s = \rho \times g  atau  s = \frac {w} {V}
Keterangan:
 • s: berat jenis (N/m3)
 • w: berat benda (N)
 • V: Volume benda (m3)
 • \rho : massa jenis (kg/m3)

[sunting]Tekanan

 p = \frac {F} {A}
Keterangan:
 • p: Tekanan (N/m² atau dn/cm²)
 • F: Gaya (N atau dn)
 • A: Luas alas/penampang (m² atau cm²)
Satuan:
 • 1 Pa = 1 N/m² = 10-5 bar = 0,99 x 10-5 atm = 0,752 x 10-2 mmHg atau torr = 0,145 x 10-3 lb/in² (psi)
 • 1 torr= 1 mmHg

[sunting]Tekanan hidrostatis

p_{\text{h}} = \rho\,\! \times g \times h
p_{\text{h}} = h \times s
Keterangan:
 • ph: Tekanan hidrostatis (N/m² atau dn/cm²)
 • h: jarak ke permukaan zat cair (m atau cm)
 • s: berat jenis zat cair (N/m³ atau dn/cm³)
 • ρ: massa jenis zat cair (kg/m³ atau g/cm³)
 • g: gravitasi (m/s² atau cm/s²)

[sunting]Hukum Pascal

Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah.
 \frac {F_{\text{2}}} {A_{\text{2}}} = \frac {F_{\text{1}}} {A_{\text{1}}}
Keterangan:
 • F1: Gaya tekan pada pengisap 1
 • F2: Gaya tekan pada pengisap 2
 • A1: Luas penampang pada pengisap 1
 • A2: Luas penampang pada pengisap 2

[sunting]Hukum Boyle

 {V_{\text{1}}} \times {P_{\text{1}}} = {P_{\text{2}}} \times {V_{\text{2}}}
Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment

Please double post in this blog is up to you

SILAHKAN COPY PASTE SEPUAS MU

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...